Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

Həvarilərin Işləri