Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

Birinci Padşahlar